Content

Kõrvalmenüü

Garantii

Meie jaekauplusest või e-poest ostetud toodetele kehtib tootja müügigarantii ja/või pretensiooni/nõude esitamise õigus vastavalt EV kehtivale võlaõigusseadustele. 
Garantiilaiendus, mis ostetava tootega kaasneb, tuleb ostjal endal registreerida vastavalt tootega kaasas olevale juhendile ja tootja poolt määratud tähtaja jooksul. Selle tegematajätmisel garantiilaiendus ei kehti.
  
Ostja kohustub informeerima Mate AS-i defektiga tootest esimesel võimalusel ning e-poest ostetud kauba puhul mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Juhul kui info võimaliku tootjapoolse defektiga jääb nimetatud tähtajal edastamata, kaotab ostja õiguse kauba tagastamisele või ümbervahetamisele.
 
Ostja on kohustatud tutvuma toote kasutusjuhendiga ja jälgima kasutusjuhendis esitatud nõudeid ning nende täitmist. Kasutusreeglite mittejärgimisest tekkinud tõrgetele seadme töös või riknemisele ei laiene tootja poolt pakutav garantii.
 
Kui toote ostmisel esineb tehnilist laadi praak või viga, mis on tekkinud tootja süül, siis on ostjal õigus nõuda toote parandamist. Garantiiteenuse aluseks on ostutšeki/arve esitamine. 
Garantiiremonti teostatakse kas AS Mate remonditöökojas, aadressil Turu 45b, Tartu või teistes linnades asuvates atesteeritud ja toote kasutusjuhendis märgitud hooldus- ja remondi- või teenindustöökodades.
Nõude esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustel.  
 
Õigus garantiile kaotab kehtivuse, kui:
> toode ei vasta tegelikult ostetud kaubale; 
> tootel on rikutud garantiikleebis, toote seerianumber on puudu, rikutud või on loetamatu;
> toode on lahti võetud või tema detaile on vahetatud või on lisatud mittekuuluvaid detaile;  
> tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud ostja süül ettevaatamatuse või hooletuse tõttu, nt toote korpus on sulanud või mehaaniliselt vigastatud;  
> vigastus on tingitud ülekoormusest; 
> toote komplektsus ei ole täielik;  
> toote garantiiaeg on läbi;
> toodet on teenindanud ja/või remontinud selleks tootja või maaletooja poolt mittevolitatud isik. 
 
Garantii ei puuduta toote normaalsest kulumisest või ebaotstarbekohasest kasutamisest tekkinud vigu. Garantii ei laiene:
> kuluva iseloomuga osadele, pakendile ja dokumentatsioonile;
> toote mitteotstarbepärasel kasutamisel tekkinud kahjustustele; 
> toote sattumisel mittenõuetekohasesse keskkonda;
> tootesse on sattunud tahkeid aineid, vedelikke, kõrvalisi esemeid, mis ei ole tootja poolt ette nähtud ja kasutusjuhendis märgitud;
> toote töös tekkinud tõrke ja kasutuskõlbmatuks muutumise korral, mis on tekkinud elektrisüsteemi veast või tootja poolt mitte ettenähtud kütuse ja määrdeainete kasutamisest.
 
Pane tähele! 
Olukorras, kus tekib kahtlus toote defekti garantii alla kuulumine, jääb lõplik otsustusõigus seadme tootjale.
 
 
 LISAGARANTIID
ECHO 2-AASTANE 
ETTEVÕTTE GARANTII
 
ECHO annab tema poolt valmistatud mootorsaagidele (va elektriline kettsaag), võsalõikuritele, trimmeritele, hekilõikuritele, kõrglõikuritele, 
õhuluudadele, pinnasepuuridele ja ketaslõikuritele 2-aastase ettevõtte garantii, renditeenuse osutamisel 90 päevase garantii. 
See garantii kehtib Eestis peale 01.01.2015 müüdud seadmetele. 
 
2-aastane ettevõtte garantii eeldab:
 • kasutaja poolt perioodiliste hooldustegevuste teostamist ja seadme kasutamist vastavalt seadme kasutusjuhendile
 • peale seadme ostmist 1 kord aastas seadme korrasoleku kontrolli teostamist importija poolt volitatud ECHO hooldus- ja müügikeskuses
 • läbitud perioodiliste kontrollide märkimist garantiikaardile importija poolt volitatud ECHO hooldus- ja müügikeskuse poolt. 
 
ECHO 5-AASTANE
TARBIJAGARANTII
ECHO annab tema poolt valmistatud mootorsaagidele (va elektriline kettsaag), võsalõikuritele, trimmeritele, hekilõikuritele, kõrglõikuritele 
ning õhuluudadele 5-aastase tarbijagarantii. 
See garantii kehtib Eestis peale 01.02.2012 müüdud seadmetele. 
 
5-aastane tarbijagarantii eeldab:
 • kasutaja poolt perioodiliste hooldustegevuste teostamist vastavalt seadme kasutusjuhendile
 • 1 kord aastas seadme korrasoleku kontrolli teostamist importija poolt volitatud ECHO hooldus- ja müügikeskuses
 • läbitud perioodiliste kontrollide märkimist garantiikaardile importija poolt volitatud ECHO hooldus- ja müügikeskuse poolt. 
 
CUB CADET 3-AASTANE 
TARBIJAGARANTII
Cub Cadet annab tema poolt valmistatud muruniidukitele, murutraktoritele, vertikaallõikuritele, utilitaarsõidukitele, kultivaatoritele 
ja lumefreesidele 3-aastase tarbijagarantii. 
See garantii kehtib Eestis peale 01.02.2012 müüdud seadmetele. 
 
3-aastane tarbijagarantii eeldab:
 • kasutaja poolt perioodiliste hooldustegevuste teostamist vastavalt seadme kasutusjuhendile; 
 • 1 kord aastas seadme korrasoleku kontrolli teostamist importija poolt volitatud Cub Cadet hooldus- ja müügikeskuses; 
 • läbitud perioodiliste kontrollide märkimist hooldustabelisse importija poolt volitatud Cub Cadet hooldus- ja müügikeskuse poolt
 
METABO 3-AASTANE 
XXL-GARANTII
 
XXL garantii pikendab standardgarantii 3 aastani, kui registreerid seadme 4 nädala jooksul pärast ostu Metabo veebilehel www.metabo-service.com.
 
Kõikidel CFMOTO sõidukitel on tootja garantii 2 aastat või läbisõit 2 500 km. 
Tehase garantii ei laiene sõidukitele: 
 • mida kasutatakse võistlustreeningutel ja/või võistlustel; 
 • mille tootjapoolset algupära on muudetud enne garantiiperioodi lõppu sõiduki valdaja poolt; 
 • mida kasutatakse renditeenuse osutamisel.
 
WORX AIATÖÖRIISTADE 
3-AASTANE GARANTII
 
Toote garantiiperiood on 3 aastat alates ostukuupäevast (akul on materjali ja tootmisvigade vastane garantii 12 kuud). 
Täiendav garantii kehtib vaid juhul, kui seade on  registreeritud 30 päeva jooksul alates ostmise kuupäevast Worx veebilehel 
register.worxtools.com (ilma registreerimata tootel on garantii 24 kuud)
 
Kui teie poolt ostetud WORX GARDEN tootel tekib nimetatud garantiiperioodi jooksul rike materjali või tootmisvigade tõttu:
 • garanteerime kõigi vigaste osade tasuta remondi või väljavahetamise;
 • toote tasuta remondi, arvestamata tavapärast kulumist;
 • seadme tasuta asendamise, nii et kliendile tekiks võimalikult vähe ebamugavusi.
 
Lisainfot leiate Worx veebilehel.
 Tagasi